Over mij

Mijn naam is Anneke Jansma en ik ben 25 jaar werkzaam in het PO, als bovenbouwleerkracht en als plusklasleerkracht. Ik heb tijdens mijn opleiding (Talentbegeleiding voor gevorderden bij Novilo) het concept Torenklas ontwikkeld en uitgezet binnen mijn eigen vereniging. Er zijn in totaal vijf torenklassen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen met een zorgvraag en zo bieden we aan deze groep maatwerk; een uitdagend lespakket met veel aandacht voor mindset en executieve functies. Het stimuleren van de executieve functies bleek een enorm positieve invloed te hebben op het leergedrag van deze kinderen. En niet alleen bij deze kinderen, maar ook de kinderen in de reguliere klassen bleken hier enorm veel baat bij te hebben. Daarom heb ik tijdens mijn opleiding (Talentbegeleiding voor gevorderden bij Novilo) voor alle leerlingen in het PO de Groeitorens ontwikkeld, een laagdrempelige en kindvriendelijke manier om door middel van de executieve functies het eigenaarschap te vergroten. Wilt u op uw school een plusklas opzetten en zoekt u hier begeleiding bij? Of heeft u belang bij mijn ‘Groeitorens’ om bij alle leerlingen van de school de executieve functies te versterken? Neem contact met me op, ik kan met u meedenken en bied meerdere begeleidingstrajecten aan.

%d bloggers liken dit: