De Torenklas

De Torenklas is een plek voor leerlingen die baat hebben bij uitdaging en tegelijkertijd hulp nodig hebben bij het ‘leren leren’.

Waarom een Torenklas?

Het lijkt een luxeprobleem; je kunt gemakkelijk leren en onthouden en de gewone lesstof van de klas is een makkie. Mooi toch?

Dat lijkt mooi, maar toch verdienen ook de bovengemiddeld slimme kinderen onze zorg. Daar gaat het namelijk lang niet altijd goed mee. Stel je voor; al vanaf dat je jong bent hoor je dat je ‘zo slim’ bent en je hoeft eigenlijk nooit ergens veel moeite voor te doen. Dan zijn je hersenen er absoluut niet op getraind om te oefenen. En leer je ook niet dat je pas echt iets bereikt als je doorzet, als je veel herhaalt en ook af en toe een fout maakt.

Het moment dat de lesstof opeens wel moeilijk is, komt voor deze kinderen soms als een schok. Wat nu? Je gaat toch niet opeens de juf om hulp vragen? En is het niet heel erg om een fout te maken? Sommige kinderen doen dan helemaal niks meer, passen zich aan of gaan onderpresteren.

Kortom, het is belangrijk voor deze kinderen om te ‘leren leren’, tegen problemen aan te lopen en inzicht te krijgen in hun eigen leergedrag.

Wat doen kinderen in de Torenklas?

De torenklas is onderdeel van het zorgsysteem. Het is belangrijk dat ook deze kinderen extra aandacht krijgen. Ze moeten vaardigheden aanleren om soms de meest eenvoudige taken aan te kunnen.

Elk kind heeft persoonlijke ontwikkeldoelen, deze doelen worden bereikt door allerlei opdrachten en activiteiten uit te voeren. Ook in de eigen klas staat dit leerdoel centraal.

Als een kind heeft laten zien bepaalde vaardigheden te beheersen, kan hij/zij een etage hoger komen in de ‘toren’. De kinderen solliciteren zelf naar een hogere etage en moeten hier dus zelf een actieve rol in spelen.

De opdrachten zijn verdeeld over vier werkplekken:

HET LAB

In het lab gaan de kinderen onderzoekend leren. Ze doen experimenten en – nog veel belangrijker- ze zoeken uit waarom iets gebeurt en leggen dit in eigen woorden uit.

HET ATELIER

De kinderen leren in het atelier hun creativiteit ontwikkelen aan de hand van allerlei opdrachtkaarten.

DE UNIVERSITEIT

De kinderen doen plusprojecten over een zelfgekozen onderwerp op www.acadin.nl , waarbij de nadruk ligt op het zelfstandig oplossen van problemen en het verdiepen van een onderwerp.

HET DIGILAB

In het Digilab is er de gelegenheid om te experimenteren met computerprogramma’s en robots, waarbij het leren programmeren een grote rol speelt. Juist hierbij moet een kind veel leren en proberen voordat het lukt. Voor het werken met de Dash-robots heb ik bijvoorbeeld een aantal opdrachtkaarten gemaakt, zodat de kinderen hiermee leren werken.

Al deze opdrachten zijn nadrukkelijk een middel en niet een doel. Voor elk kind wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd.

Belangstelling voor het starten van een Torenklas op je eigen school? Neem contact op voor de mogelijkheden.

%d bloggers liken dit: